UPS uređaji za neprekidno napajanje

Elektronski uređaj koji podržava kritične sisteme u slučaju smetnji ili prekida u električnoj mreži. Poremećaji u napajanju mogu dovesti do oštećenja opreme, gubitka podataka, prekida komunikacionih kanala ili potencijalno narušiti sigurnosnu opremu. U slučaju nestanka električne energije ili ako mrežni napon padne ispod minimalne vrednosti, UPS uređaj obezbeđuje neprekidno napajanje elektronske opreme sve dok se električna mreža ponovo ne uspostavi, ili dok rezervni generator ne obezbedi privremeno napajanje (više informacija možete pronaći na odeljku o DEA – dizel-električnim agregatima).

Siguran način obezbeđivanja električne energije predstavljaju sistemi za neprekidno napajanje, poznati kao UPS sistemi (Uninterrupted Power Supply).