Power Scale & Power Wave

Power Scale
Power Scale

Tehnički podaci:

 • Snaga: 10 – 50 kVA (9 – 45 kW)
 • Faktor snage: 0,9
 • Ulazni napon: 380 / 400 / 415 VAC
 • Efikasnost: 95,5 % (eco-mode 98 %)

Ključne karakteristike:

 • (VFI On-line) princip rada dvostruke konverzije
 • Visoka performansa – puna izlazna snaga kVA=kW
 • Visoka efikasnost do 96% pri radu s dvostrukom konverzijom i 98% u ECO režimu rada
 • RPA-Redundantno Paralelna Arhitektura do 10 uređaja u paralelnom radu (ukupna snaga sistema do 5 MW)
 • Prilagodljiv broj baterija – Mogućnost odabira različitog broja 12 V baterijskih blokova u serijskom vezivanju
Power Wave

Tehnički podaci:

 • Snaga: 60 – 500 kVA (60 – 500 kW)
 • Faktor snage: 1,0
 • Ulazni napon: 380 / 400 / 415 VAC
 • Efikasnost: 96 % (eco-mode 98 %)

Ključne karakteristike:

 • (VFI On-line) princip rada dvostruke konverzije
 • Visoka performansa – puna izlazna snaga kVA=kW
 • Visoka efikasnost do 96% pri radu s dvostrukom konverzijom i 98% u ECO režimu rada
 • RPA-Redundantno Paralelna Arhitektura do 10 uređaja u paralelnom radu (ukupna snaga sistema do 5 MW)
 • Prilagodljiv broj baterija – Mogućnost odabira različitog broja 12 V baterijskih blokova u serijskom vezivanju

Kontaktirajte nas