Modularni UPS DPA 250 S4

Modularni UPS DPA 250 S4

DPA 250 S4 postavlja standarde za generaciju modularnih UPS sistema u narednoj deceniji.

Ističe se najvišim stepenom efikasnosti na tržištu, koji iznosi 97,6% čak i pri delimičnim opterećenjima za UPS modul. Visoka efikasnost operacije je od suštinskog značaja za smanjenje ukupnih troškova vlasništva i minimiziranje uticaja na okolinu.

Trofazni UPS sistem bazira se na modularnoj decentralizovanoj paralelnoj arhitekturi (DPA). Svaki pojedinačni DPA modul ima potpuno odvojene komponente, uključujući statički by-pass, usmerivač, inverter, nadzornu logiku, kontrolnu tablu, punjač baterija i baterije. Zahvaljujući svim dupliranim elementima uključenim u pojedinačne module, izbegavamo stvaranje zajedničkih tačaka kvara. U slučaju kvara na modulu, ceo sistem će normalno nastaviti sa radom sa manjom snagom jednog modula. Oštećeni modul će se potpuno isključiti i neće uticati na funkcionisanje preostalih modula.

Raspon snage sistema je od 50 kW do 300 kW u jednom kućištu

Efikasnost modula

Mogućnost proširenja sistema do 1,5 MW

Manje od 10 minuta vreme popravke omogućava Safe-swap tehnologija

Kontaktirajte nas