Serija DPA 500

Prvi modularni UPS sistem visokih snaga sa mogućnošću brze zamene modula za manje od 30 minuta.

Samostalni UPS uređaji

DPA 500 podiže gornju granicu snage modularnih UPS sistema, uvodeći ih u novi razred snage do 3000 kW.

Ističe se najkraćim vremenom popravke < 30 minuta, omogućenim tehnologijom safe-swap.

Trofazni UPS sistem bazira se na modularnoj decentralizovanoj paralelnoj arhitekturi (DPA). Svaki pojedinačni DPA modul ima potpuno odvojene komponente: statički by-pass, usmerivač, inverter, nadzornu logiku, kontrolnu tablu, punjač baterija i baterije.

Zahvaljujući svim dupliranim elementima uključenim u pojedinačne module, izbegavamo stvaranje zajedničkih tačaka kvara. U slučaju kvara na modulu, ceo sistem će normalno nastaviti sa radom sa manjom snagom jednog modula. Oštećeni modul će se potpuno isključiti i neće uticati na funkcionisanje preostalih modula

Raspon snage sistema je od 100 kW do 500 kW u jednom kućištu

Efikasnost modula

Sistem proširiv do 1,5 MW

Manje od 10 minuta vreme popravke omogućava Safe-swap tehnologija

Odličan za napajanje

DPA 500 je odličan za napajanje velikih računarskih centara, aerodroma, industrije, telekomunikacionih centara i bolnica.

Najniži troškovi vlasništva na tržištu (TCO - ukupni troškovi vlasništva)

Visokih 96% efikasnosti celokupnog sistema smanjuje potrošnju energije za više od 30% u poređenju sa konkurentnim modularnim UPS sistemima. Kao posledica toga, smanjuju se i troškovi za hlađenje infrastrukture.

Visoka dostupnost

Modularni sistemi bazirani na DPA (Decentralizovana Paralelna Arhitektura) funkcionišu bez zajedničke kritične tačke kvara sistema (single point of failure). DPA UPScale ST sastoji se od nezavisnih modula koji uključuju kompletnu hardversku i softversku opremu UPS uređaja.

Potpuna modularnost do snage od 100 kW do 3 MW

Sistemi omogućavaju postepeno proširivanje od 100 kW do 3000 kW, istovremeno pružajući redundantnost sistema. Moguće je započeti sa samo nekoliko modula i kasnije ih jednostavno i sigurno dodavati prema potrebi.

Safe-swap modularnost

Safe-swap je karakteristika bezbedne zamene modula pri punom opterećenju UPS uređaja, što značajno smanjuje vreme za popravku (MTTR) na manje od 30 minuta, istovremeno pojednostavljujući nadogradnju postojećeg sistema. Dodavanje dodatnih modula ili zamena postojećih tokom rada je veoma jednostavna i izvodljiva od strane jednog tehničara.

Raznolike mogućnosti povezivanja baterija uključujući Li-jonske baterije

DPA 500 je kompatibilan sa baterijama tipa VRLA, NiCd i Li-ion.

Kontaktirajte nas