Modularni DPA UPScale ST od 10kW do 200kW

DPA UPScale ST 10kW- 200kW

Modularni UPS DPA UPScale ST poseduje sposobnost pružanja visokog stepena sigurnosti i fleksibilnosti u neprestano rastućoj infrastrukturi. Namenski je za napajanje niskih i srednjih kritičnih aplikacija, kao što su data centri, nadzorni procesni sistemi, bolnice…

Trofazni UPS sistem bazira se na modularnoj potpuno decentralizovanoj paralelnoj arhitekturi – DPA. Svaki DPA modul sadrži potpuno odvojene komponente: statički prelaz, ispravljač, invertor, kontrolnu logiku, kontrolni panel, punjač baterija i baterije. Sve komponente su redundantne, čime se izbegava potpuni kvar sistema. U slučaju kvara na jednom modulu, čitav sistem će normalno nastaviti sa radom, sa manjom snagom zbog odsustva jednog modula. Oštećeni modul će se potpuno isključiti i neće uticati na rad preostalih ispravnih modula.

Dostupan je u različitim veličinama, uključujući UPS rek kabinet tip ST40.

Od 10 kW do 200 kW u jednom kućištu

Visoka gustina snage (472 kW/m2)

Bezbedna zamena-zamena modula tokom rada

Niski troškovi vlasništva uređaja

Svojstva uređaja DPA UPScale ST

Odličan za napajanje

Serverski sistemi i druga IT oprema – Računarske mreže – Sistemi video nadzora – Industrija – Telekomunikaciona oprema – Medicinska oprema i laboratorijska oprema

Visoka dostupnost

Modularni sistemi zasnovani na DPA (Decentralizovana Paralelna Arhitektura) funkcionišu bez zajedničke kritične tačke za otkaz sistema (single point of failure). DPA UPScale ST se sastoji od nezavisnih modula koji obuhvataju kompletnu hardversku i softversku opremu UPS uređaja.

Visok stepen prilagodljivosti

UPS sistemi koji se oslanjaju na DPA arhitekturu omogućavaju postepeno proširenje i istovremeno obezbeđuju redundantnost sistema. Moguće je početi sa nekoliko modula i kasnije ih dodavati po potrebi na jednostavan i siguran način.

DPA UPScale ST 472 kW/m2

Niski troškovi vlasništva uređaja

DPA UPScale ST se ističe sa veoma niskim troškovima vlasništva u odnosu na druge UPS sisteme, pružajući energetsku efikasnost, visok stepen prilagodljivosti i visoku dostupnost. Kod UPS uređaja UPScale, možemo optimizovati broj modula i baterija prema potrebama svakog klijenta, istovremeno obezbeđujući najvišu iskorišćenost prostora u svojoj klasi (472 kW/m2). Modularni dizajn omogućava pravu redudantnost i jednostavno održavanje sistema.

Modularna zamena uz sigurnost

Safe-swap je osobina sigurne zamene modula pod punim opterećenjem UPS uređaja, što značajno smanjuje vreme popravke (MTTR) i istovremeno olakšava nadogradnju postojećeg sistema. Zbog jedinstvenog i kompaktnog dizajna, moduli su izuzetno lagani (10 kW = 18,6 kg, 20 kW = 21,5 kg). Dodavanje novih modula ili zamena postojećih tokom rada je veoma jednostavno i može se izvesti od strane jednog tehničara.

Safe-swap modularity
UPScale RI 10 – 80 kW

UPScale RI 10 – 80 kW

DPA UPSCALE RI je jedan od najprilagodljivijih UPS sistema na tržištu, pružajući najbolja tehnička i komercijalna rešenja za zadovoljenje individualnih potreba u obezbeđivanju električne energije. Trofazni modularni UPS sistem može se integrisati u bilo koji 19″ okvir, bez obzira na proizvođača, pritom obezbeđujući visoke efikasnosti do 98% i niske troškove vlasništva uređaja.

Kontaktirajte nas