Finansijski sektor

Finansijski sektor zavisi od izvora informacija. Bezbednost podataka i dostupnost mreže su ključni za obezbeđivanje konkurentnosti. Samo kratak gubitak napajanja može koštati finansijske i osiguravajuće institucije bogatstvo.

Zdravstvo

Zdravstvene ustanove, bilo da su javne ili privatne, zahtevaju različite moderne laboratorijske opreme i medicinske uređaje koje prate sveobuhvatna rešenja u vezi sa kvalitetnim napajanjem električnom energijom. Neprekidno funkcionisanje je važnije nego ikad.

Telekomunikacije

Telekomunikacije se odnose na oblast  elektroinženjeringa koja se bavi prenosom informacija na daljinu. Postojeća telekomunikaciona veza omogućava razmenu i prenos informacionih sadržaja,  a u slučaju prekida ili smetnji u električnoj mreži,  UPS uređaji brinu i obezbeđuju da komunikacione usluge ostanu u funkciji čak i tokom prekida ili smetnji električne energije.

Javni sektor

Savremeno društvo zahteva efikasnu i uslužnu administraciju. Osim toga, od lidera u javnim institucijama se očekuje da preuzmu inicijativu u pogledu savremenih trendova, kao što su moderna e-uprava i zeleni ekološki orijentisani računarski centri.

Industrija i trgovina

U oblasti industrije i trgovine, informacione tehnologije su ključne za rast prihoda i održavanje tekućih procesa. U industriji se često menja potrebna struktura uređaja. Sa promenjenom strukturom menja se i potreba za napajanjem sistema. Zajedno sa dobavljačima u oblasti sistema neprekidnog napajanja, oni se moraju stalno dopunjavati ili menjati kako bi se postigli optimalni troškovi za sadašnji sastav proizvodnih uređaja. Svakodnevni operativni rad i praćenje, kao i razvoj novih tržišnih segmenata, novih proizvoda, usluga i novih klijenata mogu se ubrzano razvijati uz korišćenje savremene IT tehnologije.

Energetika i transport

Transport je jedno od  najkompleksnijih okruženja u današnjem modernom svetu. Strogi bezbednosni zahtevi, sve veći pritisci konkurencije i optimalno korišćenje kapaciteta kako bi se ispunili zahtevi su izazovi sa kojima se takođe suočava cela industrija.