Otvorena verzija – Dizel električni generatori bez kućišta

Dizel električni generatori bez kućišta

Otvorena verzija ili agregat za ugradnju u unutrašnjost objekta je pričvršćen na betonski temelj koji sprečava prenos vibracija tokom rada agregata na objekat. Za agregate manje snage koristi se unutrašnji prostor same zgrade, dok se za agregate veće snage koriste posebno izgrađeni energetski objekti.

Pored električnih instalacija, agregati zahtevaju i mehaničke instalacije, kao što su ventilacioni kanali za dovod svežeg vazduha, odvodi za izbacivanje vrućeg vazduha i izduvne cevi za odvod izduvnih gasova iz pogonskog motora. Zbog visokih vrednosti nivoa buke, ventilacioni kanali su opremljeni sa kulisama za smanjenje buke, dok su izduvne cevi sa izduvnim loncima koji obezbeđuju smanjenje nivoa na zakonom propisane vrednosti.

Kod agregata je važno obezbediti dovoljno goriva za pogonski motor, za to su dostupni rezervoari za gorivo u samom postolju agregata (do 24 sata). Značajno duže vreme autonomnog rada može se obezbediti pomoću spoljnih rezervoara, koji su povezani sistemom cevi i pumpi sa rezervoarom u postolju agregata.

Virtuelna elektrana

Dug vek trajanja

Snaga 10 kVA - 3000 kVA

Fabrički testirano

Motori i generatori

Perkins – Volvo – Penta – Deutz – MTU – MAN – John Deere – Iveco – Stamford – Leroy Sommer – Marelli – Mecc Alte

Kontaktirajte nas