DEA - dizel električne jedinice

Šta je agregat i kako funkcioniše?

Agregati deluju kao rezervni izvor električne energije u slučaju nepravilnosti na električnoj mreži ili kao samostalni izvor tamo gde električna mreža nije dostupna. Njihova svrha je pretvaranje mehaničke energije u električnu i na taj način obezbeđivanje kontinuiranog toka električne energije. S obzirom na namenu upotrebe, korisnik može birati između benzinskih agregata, koji su mobilniji i kompaktniji sa ograničenim vremenom neprekidnog rada, i dizelskih agregata, koji su teži, veći, i svakako bolje prilagođeni za veće i zahtevnije zadatke, sa dugotrajnijim vremenom rada.

U našoj ponudi možete birati između različitih verzija agregata (otvorena verzija, u zvučno izoliranom kućištu i kontejneru, kao i prenosivi agregati) evropskih proizvođača. Mi smo ovlašćeni distributeri i zastupnici proizvođača električnih agregata kao što su Ferbo i Visa.