Telekomunikacije

snabdevanje, napajanje
Televizija, radio, telefonija, internet, telekomunikacione ili radiodifuzne kompanije moraju imati kontinuirano i nesmetano snabdevanje informacijama da bi obezbedili uslugu svojim gledaocima, slušaocima, čitaocima i ostalim korisnicima usluga.

Partneri

– RUV – Radio televizija Vojvodine
– KDS – Kablovski distributivni sistem
– Elta – Kablovska televizija Novi Bečej
– Multi Media Net Telecommunication