Javni sektor i obrazovanje

efikasnost
Savremeno društvo zahteva efikasnu i servisno orijentisanu administraciju. Pored toga, od vodećih javnih institucija se očekuje inicijativa u uvođenju savremenih trendova kao što su moderne elektronske uprave i ekološki orijentisani računski centri.

Partneri

– Ministarstvo poljoprivrede
– Novosadski univerzitet
– JKP Informatika
– Tehnološki fakultet Novi Sad
– Educons