lp31-3d-whitebg

Serija LanPro

Kompaktan po dimenzijama sa radom u pravom on-line režimu rada, sistem LP UPS je pouzdana zaštita vaše opreme od svih smetnji, uključujući potpuna ispadanja mrežnog napona. Jednostavno zasnivanje elektronskih veza, skupa sa bogatom zaštitom od nenormalnih uslova rada (npr. preopterećenje, kratki spoj, pregrevanje…), svrstava uređaj LP UPS među izuzetno pozdane. Koncept sa integrisanim transformatorom daje dodatni kvalitet za zahtevne potrošače. Svi benefiti koje nude veliki sistemi su na raspolaganju i ovde – proširenje snage paralelovanjem, proširenje autonomije dodavanjem baterijskih kabineta, LCD ekran sa servisnim i korisničkim menijem, servisna bajpas sklopka, integrisani transformator na izlazu, elektronska statička preklopka, “log fajl” koji može i korisnik da analizira na računaru…

TABELA 1

Model LP 3-11 LP 5-11 LP 6-11 LP 8-11 LP 10-11
Područje snage (kVA) 3 5 6 8 10
Aktivna snaga (kW) 2,4 4 4,8 6,4 8
Tehnologija Online dvostruka konverzija
VFI (Voltage Frequency Independent)
nezavisan od ulaznog napona i frekvencije
Ulazni napon  220 - 240V L + N
Ulazna frekvencija  40 - 70Hz
Ulazni faktor snage >0.99
Izlazni napon  (podesiv) 220 / 230 / 240V
Izobličenje izlaznog napona +/- 1%
Izlazna frekvencija (podesiva) 50/60Hz
Odstupanje frekvencije invertora +/- 0.1%
Crest factor 5:1
Preopterećenje 110%: 20 min., 130%: 3.5 min., 150%: 2 min.
Boja  RAL 9010 (white) Prednji panel: RAL 9006 (aluminum)
Sigurnosni standardi EN 50091-1-1, IEC/EN 60950, IEC/EN 62040-1
EMC EN 50091-2, IEC/EN 62040-2 Class A
Dimenzije Š x V x D (mm)  313 x 537 x 590 313 x 680 x  720
Masa uređaja bez baterija (kg) 85 110 115 165 170


Podložno promenama bez prethodne najave.
 

TABELA 2

Model LP 5-31T LP 6-31T LP 8-31T LP 10-31T
Područje snage (kVA) 5 6 8 10
Aktivna snaga (kW) 4 4,8 6,4 8
Tehnologija Online dvostruka konverzija
VFI (Voltage Frequency Independent)
nezavisan od ulaznog napona i frekvencije
Ulazni napon  230/400V +/- 15% 3 faze
Ulazna frekvencija  45 - 65Hz
Ulazni faktor snage >0.99
Izlazni napon  (podesiv) 220 / 230 / 240V
Izobličenje izlaznog napona +/- 1%
Izlazna frekvencija (podesiva) 50/60Hz
Odstupanje frekvencije invertora +/- 0.1%
Crest factor 5:1
Preopterećenje 110%: 20 min., 130%: 3.5 min., 150%: 2 min.
Boja  RAL 9010 (white) Prednji panel: RAL 9006 (aluminium)
Sigurnosni standardi EN 50091-1-1, IEC/EN 60950, IEC/EN 62040-1
EMC EN 50091-2, IEC/EN 62040-2 Class A
Dimenzije Š x V x D (mm)  313 x 855 x 590 460 x 1260 x 810
Masa uređaja bez baterija (kg) 180 285 270 275


Podložno promenama bez prethodne najave.