Nadzor i upravljanje

unms

Nadzor i upravljanje

Ključni sistemi besprekidnog i rezervnog napajanja su uglavnom potpuno autonomni ali je potrebno u svakom trenutku znati da li postoje greške ili odstupanja u njihovom radu. U tu svrhu gore navedeni sistemi se nadgrađuju uređajima za kontrolu i upravljanje sa kojima može da se kontroliše 95% svih postojećih UPS uređaja. Ovi uređaji omogućavaju potpunu kontrolu UPS sistema i opciono baterijskih setova, instalacijom dodatnih senzora moguća je i kontrola temperature prostora, alarmiranje u slučaju poplave, požara ili otvaranja kritičnih vrata. Takođe je moguć nadzor ugrađenih dizel električnih agregata.
Sistemi omogućavaju kontrolu preko LAN mreže kojoj se može pristupiti preko internet pretraživača ili preko programa za kontrolu. Alarmiranje može biti lokalno na centralni nadzorni sistem (objekta) ili daljinsko preko elektronske pošte ili SMS poruke. Uz određene sisteme je moguće programsko uključivanje ili isključivanje računarske opreme.