PDU – Kontrolisana distribucija električne energije

npm-3100-c13

PDU – Kontrolisana distribucija električne energije

Sa kontrolisanim distribucijskim jedinicama lako se može na samoj jedinici ili daljinski kontrolisati nivo opterećenja i status pojedinačnih utičnica. Na distribucijske jedinice je moguće priključiti senzore za temperaturu, vlagu, dim i sl. U slučajevima prekoračenja podešenih vrednosti lako možemo biti obavešteni na različite načine (mail, SMS…).