iPCC – Inteligentni priključni blokovi

IPCC – Inteligentne centrale

Upotrebom IPCC izbegavamo mogućnost prekomernog opterećenja pojedinih grana i nepotrebno isključenje zaštićenih elemenata. Za potrošače koji nemaju mogućnost napajanja preko dve nezavisne grane, sa IPCC centralom može da se ugradi odgovarajući broj prekidača velike brzine prenosa – ATS/STS.
IPCC centrala ima mogućnost povezivanja na sve sisteme električnih instalacija i zadovoljava najviši nivo sigurnosti i pouzdanosti napajanja kritičnih potrošača.

IPCC – Inteligentne centrale