Gorive ćelije

pic3

Gorive ćelije

Goriva ćelija automatski meri električni napon baterije. Kada napon baterije padne ispod određenog nivoa, ćelija se automatski aktivira i dopunjava bateriju. Kada je baterija napunjena, ćelija se isključuje i nastavlja sa merenjem napona na bateriji.

EFOY Pro je inteligentno rešenje. Direktna veza sa baterijom omogućava njeno automatsko punjenje kada je to potrebno. Daljinskim nadzorom se obezbeđuje da ćelija pravilno radi. Efoy Pro u jednom koraku pretvara metanol direktno u električnu energiju. Velika prednost je u tome da za nesmetan rad nije potrebno nikakvo održavanje i intervencija na uređaju kao i tih rad.
Gorive ćelije proizvode električnu energiju nezavisno od vremenskih uslova. Karakteriše ih stalna proizvodnja električe energije dok se ne isprazni kaseta metanolovog goriva. Mogu da rade 24 sata dnevno u radnom okruženju od -20 do 45 stepeni.

Pogodne za upotrebu u najrazličitijim konfiguracijama

Gorive ćelije EFOY Pro kao prenosni izvor električne energije. Tokom rada imaju izuzetno nizak nivo buke, nisko IC zračenje i ne zahtevaju praktično nikakvo održavanje. Zato se upotrebljavaju u situacijama kada je potrebno tajno delovanje. Zbog svoje velike energijske gustine metanola koriste se veoma uspešno u slučajevima gde je potrebna duga autonomija električnog napajanja priključenih potrošača. Rukovanje gorivim ćelijama je izuzetno jednostavno. Korisnik zato ne zahteva složenu obuku za upotrebu i održavanje uređaja.

Hibridni sistemi napajanja

Gorive ćelije se veoma lako mogu uključiti u postojeći sistem napajanja solarnom energijom. Po danu se za dopunjavanje baterija koristi sunčeva energija, noću i u slabim vremenskim uslovima za dopunjavanje se koriste gorive ćelije. Tako značajno povećavamo autonomiju rada priključenih električnih potrošača.

Gorive kaseta

EFOY Pro troši tečni metanol za koji je karakteristična visoka gustoća energije. 10 l metanola sa masom od 8.4 kg lako proizvede 11.1 kWh. Ista količina energije skladištila bi se u baterijama težine 279 kg. Kaseta sa 10 l metanola lako može da napaja potrošača snage 10 W više od 6 nedelja bez ikakvog održavanja.

Bez održavanja – jednostavna upotreba

EFOY Pro ne zahteva održavanje. Kao direktan izvor napajanja baterija, jednostavan je za ugradnju i montažu. Sve što je potrebno uraditi je jednostavno priključivanje na baterije. Upotreba je jednostavna i kod hibridnih rešenja sa solarnim sistemima. Gorivim ćelijama lako se manipuliše kako na samoj lokaciji tako i daljinski (preko GSM modema).

Izvedbe

  • EFOY PRO 600
  • EFOY PRO 1200
  • EFOY PRO 1600
  • EFOY PRO 2200
  • EFOY PRo 2200 XT
  • Dodaci: ProCube, kasete, …