Zatvorena izvedba DEA sa višim stepenom prigušenja buke

Savremeno okruženje je sve više opterećeno bukom koju ne smemo dodatno povećavati sa uređajima.
Zatvorena izvedba agregata sa višim stepenom prigušenja buke upotrebljavamo u urbanom okruženju, kada je agregat postavljen spolja, lako ga možemo postaviti i u zatvoren prostor i tada lako dodatno zvučno izolovati. Postavljanje u zatvorenom prostoru se preporučuje prvenstveno tamo gde je potrebna zaštita okoline od buke agregata ili zaštita agregata od uticaja okoline ili pristupa neovlašćenih osoba (mogućnost dodira, vandalizma…). U prostor se unosi sa prilagodljivim mašinskim  instalacijama. Postavlja se na betonski temelj što sprečava prenos vibracija na objekat. Može biti instaliran na tlu ili na krovu uz odgovarajuću kontrukciju. Agregat u kućištu je zaštićen od vremenskih prilika tako da se može postavljati i spolja. Motor agregata se greje tako da je uvek spreman da preuzme teret ubrzo nakon pokretanja.
Opciono veći rezervoari omogućavaju i veću autonomiju.
Agregati ovog tipa mogu da rade u različitim konfiguracijama i da odgovore na zahteve objekta ili naručioca (nezavisno, rezervno napajanje, sinhroni rad sa mrežom…).

Za sva pitanja oko izbora, postavljanja, rasporeda i ostalog, kontaktirajte nas da zajedno nađemo najbolje rešenje.

Snaga od 30 do 650 kVA po jednoj jedinici, monofazni ili trofazni sistemi

Načini rada

  • samostalan rad
  • rezervno napajanje u slučaju ispada mreže
  • sinhroni rad sa mrežom
  • paralelni rad nekoliko agregata
KLIKNITE NA POJEDINE TIPOVE U DONJOJ TABELI I POGLEDAJTE AGREGATE NA STRANICAMA PROIZVOĐAČA

 

ZATVORENA IZVEDBA SA VIŠIM STEPENOM PRIGUŠENJA  (SS)
Motori/Snaga (kVA) 1-30 31-180 181- 251 252-600 601-2000
MAN - - - MA 252-600 SS MA 601-2000 SS
JOHN DEERE JD 1-30 SS JD 31-180 SS JD 181-251SS JD 252-600 SS -
PERKINS P 1-30 SS P 31-180 SS - P 252-600 SS P 601-2000 SS
VOLVO-PENTA - - - V 252-600 SS V 601-2000 SS