400 Hz konvertori

single_axa-compact-power-brochure

400 Hz konvertori

Među posebnim zahtevima za napajanje spada napajanje stacionarne opreme vazdušnog saobraćaja i napajanje letelica za vreme zaustavljanja na aerodromima. Osnovu ovakvih rešenja čini konvertor 400 Hz.
Molimo pozovite nas za više informacija.