Pouzdan rad

Aktivnosti za pouzdan rad

Naša stalna briga

Pouzdan rad

Počinje sa profesionalnom montažom na pravilno pripremljenim instalacijama za koje se brinemo u fazi planiranja. Bolje je kada se stvari planiraju, jednostavnije, jeftinije i brže je za montažu, ima manje zastoja i MANJE TROŠKOVA RADA.
Da li ste znali da troškovi rada lako mogu da budu mnogo veći od nabavne cene UPS uređaja?U želji da Vam ponudimo pouzdan i ekonomičan rad, nudimo vam sveobuhvatne usluge koje su ispod navedene po oblastima delovanja.
Profesionalna montaža i priključivanje
Pozicioniranje uređaja, montaža baterija i pripadajućih elemenata, zaključno sa priključivanjem na pripremljenu instalaciju izvešće naša profesionalna ekipa.

Puštanje u rad i preuzimanje

Servisni inženjeri izvešće kalibraciju i podešavanje parametara svih delova uređaja i njegovo puštanje u rad. Preuzimanje opreme uključuje i obuku krajnjeg korisnika u smislu pravilnog rukovanja uređajem i uslova korišćenja.

Preventivno održavanje

Preventivno održavanje se na osnovu preporuke proizvođača i na osnovu protokola o testiranju izvodi jednom do dva puta godišnje. Održavanje opreme podrazumeva čišćenje svih modula, pregled opštih uslova rada uređaja, merenje i kalibraciju, analizu alarma i po potrebi preduzimanje odgovarajućih mera, moguće popravke…

Telefonska pomoć 24 sata

24 sata na dan, sve dane u godini vam je na raspolaganju podrška naših stručnjaka u smislu savetovanja u vezi sa vašim sistemom neprekidnog i rezervnog napajanja. Usuga je dostupna svim našim ugovornim partnerima.

Analiza stanja baterija

Baterije su najvažniji deo svakog UPS uređaja, zato je posebna pažnja posvećenja njihovom stanju. U našim sistemima se koriste samo baterije proverenog kvaliteta. Životni vek baterije je optimizovan pomoću posebne (SBM – Superior Battery Management) tehnologije. Testiranje baterija se vrši u toku redovnog održavanja i preko automatskih mesečnih testova. Vršimo zamenu baterija u slučaju pronalaženja baterije sa smanjenim kapacitetom ili ukoliko je istekao životni vek baterije a nakon toga ih nosimo na ekološko uništavanje. Na uređaju se ponovo vrši merenje i kalibracija.

Nadogradnja sistema

Prilikom servisnih pregleda i održavanja predlažu se ili izvode manje nadgradnje koje su potrebne za optimalan rad sistema napajanja.

Rezervni delovi

Ako se odlučite za ugovor o održavanju bilo kojeg modula, nudimo vam originalne rezervne delove, overene i testirane od strane proizvođača opreme. Sve osnovne rezervne delove imamo na našem lageru, što je preduslov za brzo reagovanje i otklanjanje kvarova.