Od ideje do razgradnje

Savetovanje i podrška prilikom izrade projekta

Sistemi za besprekidno napajanje pružaju kvalitetno i pouzdano snabdevanje potrošača električnom energijom. Kompanija Mides Sistemi je svesna da je to moguće ostvariti samo pažljivo planiranim sistemom i profesionalno izabranim komponentama.

Važne su sve pojedinačne faze u razvoju projekta.

 

Savetovanje

U želji da olakša rad projektanata, naš tim stručnjaka je spreman da savetima pomogne izradu projekta još u ranoj fazi planiranja. Od toga da su elementi pravilno pozicionirani u prostoru do konačnog cilja do toga da električni potrošači u vašemposlovnom procesu budu napajani sa najvišim stepenom pouzdanosti.

Planiranje

U planiranju koristimo iskustvo iz posredovanja sa stranim razvojnim ekipama i bogato iskustvo iz naše prakse koju smo stekli instalacijama i sistemima zaštite za klijente. Samo sa dobrim planiranjem se mogu izbeći neželjena isključenja i nepotrebni dodatni troškovi.

Obrazovanje

Naš stalan proces je takođe i obrazovanje. Stalno se obrazujemo u zemlji i inostranstvu u obastima koje pokrivamo. Za naše klijente i poslovne partnere organizujemo prezentacije programa i obuke u oblastima besprekidnog napajanja i specijalizovane obuke za pojedinačne uređaje.

Korisni prenos znanja

Kao zastupnici na području besprekidnog napajanja nudimo i neka posebna rešenja. Tako prenosimo znanja proizvođača električnih agregata ONIS VISA, UPS sistema i uređaja GENERAL ELECTRIC – Digital Energy i NEWAVE.

Takođe imamo veliko iskustvo u sistemima za snabdevanje električnom energijom na frekvenciji od 400 Hz koja se koristi u vazduhoplovstvu i kod radarskih sistema. Ovde radimo sa vodećom kompanijom iz oblasti kompaktnih jedinica za napajanje AXA POWER.
Svaki pažljivo ugrađen i održavan sistem besprekidnog napajanja je pouzdan samo ako imamo konstantan uvid u ono što se dešava sa njim. Za to se brine kontrolni sistem i komunikaciona oprema proizvođača GENEREX.

Već u fazi planiranja dajemo celovita rešenja na zadovoljstvo korisnika koji ima podršku od strane obučenog održavanja – servisne ekipe.