Profesionalno i ekološko odlaganje opremePostarali smo se za stručno odlaganje, uklanjanje, razgradnju i uklanjanje rashodovanih komponenti u sabirnim centrima za sekundarne sirovine. Svaki deo ulazi u sistem reciklaže.

MIDES SISTEMI DOO NOVI SAD - Od
  • ideje
  • želje
  • zamisli
do razgradnje.

Savetovanje
Projektovanje
Izrada
Efikasna obuka

Pažljivo negujemo odnose sa klijentima iz
  • telekomunikacija
  • transporta
  • javnog sektora
  • zdravstva
  • finansija
.

Ključ za dobar posao je kontinuirana saradnja , konsalting i razvoj.

Mides sistemi UPS uređaja i agregata kao i opreme potrebne za besprekidan rad električnih uređaja i kontrolu.

UPS

UPS uređaji

Osnovna funkcija UPS (Uninterruptible Power Systems) je da u slučaju nestanka primarnog mrežnog napona, obezbedi neprekidno kvalitetno napajanje električnih uređaja pomoću energije akumulatorskih baterija ugrađenih u pomenuti sistem. Takođe eleminiše smetnje koje se jave u električnoj mreži i služe kao dodatna zaštita elektičnih uređaja koje napajaju.

DEA agregati

Dizel elektro agregati

DEA (Dizel elektro agregati) se koriste za proizvodnju električne energije i sastoje se iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem i električnog generatora. Energija (koja se dobija sagorevanjem pogonskog goriva) (uskladištena u pogonskom gorivu) se uz pomoć ova dva elementa pretvara u električnu energiju omogućavajući neprekidno napajanje potrošača iz jednog od izvora. Agregati omogućavaju nesmetan rad svih uređaja na struju a prelazak sa električne mreže na agregat se vrši uz pomoć automatskog prekidača.

Inteligentne centrale

Razvod UPS napajanja

Za kontrolisano obezbeđivanje pouzdanog električnog napajanja obezbedili smo inteligentne sisteme za razvod. Oni se sastoje iz inteligetnih priključnih blokova (iPCC – Intelligent Power Control Cabinet ), koji služe za izbegavanje mogućnosti prekomernog opterećenja pojedinih grana i nadzora pojedinačnih distribucija (PDU – Power Distribution Units) na  koje je moguće priključiti senzore za temperaturu, vlagu, dim i sl.. Pomoću njih kontrolišemo razvod UPS napajanja.


Gorive ćelije

Gorive ćelije

Kompanija Mides Sistemi d.o.o. proširila je svoju paletu proizvoda uvođenjem sistemskih rešenja napajanja i među prvim smo krenuli sa distribucijom sistema gorivih ćelija na čist metanol, nemačkog proizvođača Smart Fuel Cell (SFC GmbH).

400 HZ konvertori

400Hz Konvertori

Ova vrsta konvertora se najčešće koristi u vojnoj i avio industriji. Konvertori 400Hz su postali standard za velike industrije, samim tim što garantuju pouzdanost pri radu i imaju sposobnost proizvodnje velike snage, te naizmenične struje koja omogućava napajanje letelica prilikom zaustavljanja na aerodromima. Mogu biti obezbeđeni sa 24 impulsa i tri izlaza.

nadzor i upravljanje

Nadzor i Upravljanje

Rad sistema za besprekidno i rezervno napajanje možete dodatno unaprediti nadgradnjom sa uređajima za nadzor i upravljanje. Oni omogućavaju da budete momentalno obavešteni svaki put kada se dogodi neka nepravilnost na uređajima sistema za besprekidno i rezervno napajanje. Pouzdanost delovanja celokupnog sistema se ovom nadgradnjom podiže na znatno viši nivo.